Search term farm has 12 results
EN English PT Portuguese
farm (n) [agriculture] sede da fazenda (n) {f} [agriculture]
farm (n) [agriculture] casa de fazenda (n) {f} [agriculture]
farm fazenda {f}
farm (n v) [a place where agricultural activities take place] fazenda (n v) {f} [a place where agricultural activities take place]
farm (n) [agriculture] fazenda (n) {f} [agriculture]
farm (n) [agriculture] quinta (n) {f} [agriculture]
farm (n v) [a place where agricultural activities take place] sítio (n v) {m} [a place where agricultural activities take place]
farm (n v) [a place where agricultural activities take place] granja (n v) {m} [a place where agricultural activities take place]
farm quintas
farm quinta {f}
farm sítio {m}
farm granja {m}