Search term zwinąć has 3 results
PL Polish EN English
zwinąć (v) roll up (v)
zwinąć (v) pinch (v)
zwinąć (v) coil (v)

Polish English translations

PL Synonyms for zwinąć EN Translations
kosić [kraść] cut
kraść [kraść] steal
przywłaszczyć [ukraść] appropriate
obrabować [ukraść] (pf rob