Search term wstąpić has 13 results

Polish English translations

PL Synonyms for wstąpić EN Translations
zajść [wstąpić] pop in
enter [dostać się do wnętrza] m enter