Search term wobec has 3 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for wobec EN Translations
na [przeciw] (Prp. на (na)
z [przeciw] со
przeciw [przeciw] (Prp про́тив (adv n)
razem [wobec] вкупе
przy [wobec] (Prp. у