Search term wcześniej has 4 results
Jump to
PL Polish EN English
wcześniej (n) ago (n)
wcześniej (adj adv) [comparative of early] earlier (adj adv) [comparative of early]
wcześniej (adv) [at an earlier time] beforehand (adv) [at an earlier time]
wcześniej (adj prep) [past; gone by; since] ago (adj prep) [past; gone by; since]

Polish English translations

PL Synonyms for wcześniej EN Translations
dawniej [przedtem] in the past
zanim [przedtem] prior to
najpierw [przedtem] first
przedtem [przedtem] before
przed [wcześniej] (Prp in front of
temu [wcześniej] ago
kiedyś [poprzednio lub dawniej] once
uprzednio [poprzednio lub dawniej] beforehand