Search term vel has 4 results
EN English PL Polish
vel (n) vel (n)
PL Polish EN English
vel (n) alias (n)
vel (n) AKA (n)
vel (n) vel (n)

Polish English translations

PL Synonyms for vel EN Translations
alias [vel] m alias