Search term uniform has 6 results
EN English PL Polish
uniform (a) jednolity (a)
uniform (n) mundur (n)
uniform (n) uniform (n) {m}
uniform (adj n v) [consistent] spójny (adj n v) [consistent]
uniform (adj n v) [consistent] jednorodny (adj n v) [consistent]
EN Synonyms for uniform PL Translations
regular [unvaried] foremny
unwavering [unvaried] niezachwiany (adj)
solid [plain] wytrzymały
even [constant] poranek {m}
alike [similar] podobny
comparable [similar] porównywalny (adj n)
analogous [similar] analogiczny {Ü|pl|}
akin [similar] spokrewniony (adj)
wardrobe [clothing] szafa {f}
habit [clothing] nawyk
robe [clothing] szata {f}
dress [clothing] ubiór {m}
livery [clothing] szata {f}
slow [rhythmical] powolny
permanent [unchanging] permanentny
constant [unchanging] stała {f}
continuous [property] ciągły
whole [property] całkowicie
entire [property] cały
continued [property] cd.
PL Polish EN English
uniform (n) {m} uniform (n)

Polish English translations

PL Synonyms for uniform EN Translations
mundur [uniform] uniform