Search term sound has 6 results
EN English PL Polish
sound (n) brzmienie (n) {n}
sound (n) odgłos (n) {m}
sound (n) dźwięk (n) {m}
sound (n) zatoka (n)
sound (a) zdrowy (a)
sound (a) dźwiękowy (a)
EN Synonyms for sound PL Translations
rational [receptive to advice] rozsądny
healthy [health] zdrowy
whole [health] całkowicie
normal [health] normalny
ascertain [examine] poznawać
determine [examine] wyznaczać
fathom [examine] (informal sążeń {m}
dive [examine] nurek {m}
inspect [examine] obejrzeć (siehe oglšdać)
consonant [sound] spółgłoska {f}
inlet [bay] zatoka
cove [bay] zatoczka
arm [bay] ramię {n}
gulf [bay] zatoka
hum [noise] szumieć
murmur [noise] szmer {m}
firm [characteristic] firma {f}
substantial [characteristic] znaczny
hard [characteristic] trudno
compact [characteristic] (formal zwięzły