Search term przedtem has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
przedtem (n) before (n)
przedtem (adv) [at some time in the past] formerly (adv) [at some time in the past]

Polish English translations

PL Synonyms for przedtem EN Translations
przede wszystkim [najpierw] především
najpierw [najpierw] prvně (adj adv n)
wcześniej [przedtem] před
przed [wcześniej] (Prp dopoledne {n}
temu [wcześniej] před