Search term przede wszystkim has 8 results
PL Polish EN English
przede wszystkim (n) mostly (n)
przede wszystkim (adv) [of prime importance] above all (adv) [of prime importance]
przede wszystkim (adv) [before anything else] first of all (adv) [before anything else]

Polish English translations

PL Synonyms for przede wszystkim EN Translations
przedtem [najpierw] before
najpierw [najpierw] first
głównie [zwłaszcza] (Adv. chiefly
zwłaszcza [zwłaszcza] especially