Search term paczka has 4 results
Jump to
PL Polish EN English
paczka (n) [małe opakowanie] {f} packet (n) [małe opakowanie]
paczka (n) [grupa przyjaciół] {f} fellowship (n) [grupa przyjaciół]
paczka (n) [przesyłka pocztowa] {f} parcel (n) [przesyłka pocztowa]
paczka (n) [przesyłka pocztowa] {f} package (n) [przesyłka pocztowa]

Polish English translations

PL Synonyms for paczka EN Translations
plik [pęk papierów (dokumentów, banknotów)] m file
pakiet [kilka rzeczy spakowanych razem] m (siehe pacza packet
zgraja [banda] f flock
wataha [banda] f pack
towarzystwo [banda] m society
grupa [banda] f group
gang [banda] gang
banda [banda] f bunch
poczta [przesyłka] f post office
list [przesyłka] m letter
przesyłka [przesyłka] f shipment
pudełko [pudełko] n packet
opakowanie [małe opakowanie] n packaging