Search term obracać has one result
PL Polish EN English
obracać (v) turn (v)

Polish English translations

PL Synonyms for obracać EN Translations
kręcić [obracać] curl
odwracać [ustawiać w przeciwnym kierunku] turn around