Search term Kupa has one result
PL Polish EN English
kupa (n) {f} a whole lot (n)

Polish English translations

PL Synonyms for kupa EN Translations
biegunka [odchody] f diarrhoea
kakao [odchody] cocoa
sraczka [odchody] f shits
kał [odchody] m stool
gówno [odchody] n shit
masa [kupa] f a whole lot
mnóstwo [kupa] n wealth
stos [stos, sterta] m pyre
ćma [duża liczba stłoczonych ludzi] f moth
rój [duża liczba stłoczonych ludzi] m swarm
mrowie [duża liczba stłoczonych ludzi] swarm
banda [duża liczba stłoczonych ludzi] f bunch
zgraja [duża liczba stłoczonych ludzi] f flock
rzesza [duża liczba stłoczonych ludzi] f throng
gromada [duża liczba stłoczonych ludzi] f district
tłum [duża liczba stłoczonych ludzi] m crowd
ciżba [duża liczba stłoczonych ludzi] f squeeze