Search term komplet has one result
Jump to
PL Polish EN English
komplet (n) {m} package (n)

Polish English translations

PL Synonyms for komplet EN Translations
para [dwa przedmioty samego typu] f vapour
całokształt [ogół rzeczy i spraw] m entirety
ogół [ogół rzeczy i spraw] m entirety
całość [ogół rzeczy i spraw] f wholness
wszystek [ogół rzeczy i spraw] all
wszystko [ogół rzeczy i spraw] everything
kompleks [zespół] complex
drużyna [zespół] f scouting troop
grupa [zespół] f group
zespół [zespół] m syndrome (informal)