Search term knee sock has one result
Jump to
EN English PL Polish
knee sock (n) podkolanówka (n) {f}

EN PL Translations for knee

knee (n) kolano (n) {n}

EN PL Translations for sock

sock (n) (slang) skarpeta (n) {f}
sock (slang) skarpetka {f}