Search term irytacja has one result
PL Polish EN English
irytacja (n) [stan rozdrażnienia] {f} irritation (n) [stan rozdrażnienia]

Polish English translations

PL Synonyms for irytacja EN Translations
pasja [złość] f fury
amok [złość] m amok
furia [złość] f fury
szał [złość] insanity
zdenerwowanie [złość] n jitters (informal)
rozdrażnienie [złość] n irritation
wściekłość [złość] f fury
wzburzenie [złość] n restlessness
gniew [złość] m ire
złość [złość] f anger