Search term handle has 8 results
EN Synonyms for handle PL Translations
lift [grip] dźwig
wire [grip] podsłuch {m}
bail [grip] czerpak
manage [activity] zarządzać
adjust [activity] poprawić
examine [activity] obejrzeć (siehe oglšdać)
feel [activity] czuć
handgrip [thing] rączka {f}
crank [thing] bzik
knob [thing] gałka {f}
doorknob [thing] klamka {f}
ear [thing] orać
market [trade] zbyt {m}
retail [trade] detal
sell [trade] sprzedać
deal [trade] poradzić
lug [on a handlebar] taszczyć
grip [on a handlebar] uchwyt {m}
bar [rod] bar {m}
pole [rod] żerdź {f}