Search term eat has one result
EN English PL Polish
eat (n) jeść (n)
EN Synonyms for eat PL Translations
dine [activity] spise
feast [activity] festmåltid (n)
lunch [activity] (formal middag
gulp [devour] drikke
swallow [devour] landsvale
stuff [devour] stof
grab [feed on] gribe (v)
waste [process] forødelse
ruminate [chew] (formal tygge drøv (v)