Search term człowiek has 5 results

Polish English translations

PL Synonyms for człowiek EN Translations
osoba [ktoś, jakaś osoba] f personnages
gość [ktoś, jakaś osoba] m pensionnaire {m}
swój [pracownik, podwładny, członek, element] (Pron. son {m}
podwładny [pracownik, podwładny, członek, element] m subalterne {m}
robotnik [pracownik, podwładny, członek, element] m ouvrier {m}
pracownik [pracownik, podwładny, członek, element] m (siehe fizyczny, umysłowy travailleur {m}
postać [pojedynczy człowiek, ktoś] f gestalt (n)
sylwetka [określenie istoty, wyglądu, sylwetki] f forme {f}