Search term chmura has 2 results
PL Polish EN English
chmura (n) cloud (n)
chmura (n v) [anything which makes things foggy or gloomy] cloud (n v) [anything which makes things foggy or gloomy]

Polish English translations

PL Synonyms for chmura EN Translations
tłum [stado] m навалица {f}
klucz [stado] m ключ
grupa [stado] f гру́па (n v)
ławica [stado] пасаж
gromada [stado] f рой (n v)
stado [stado] n стадо (n v)