Search term bierwiono has one result
PL Polish EN English
bierwiono (n) {n} log (n)

Polish English translations

PL Synonyms for bierwiono EN Translations
klocek [polano] m brick
głownia [polano] f blade
polano [polano] f log
ostrze [głownia] n blade
żagiew [głownia] f torch
kloc [bierwiono] m bughouse
belka [bierwiono] f beam
bal [długi, obrobiony pień drzewa] m balk