Search term wanhopig has 13 results
NL Dutch EN English
wanhopig [gevoelens] hopeless [gevoelens]
wanhopig [gevoelens] despairing [gevoelens]
wanhopig [gevoelens] forlorn [gevoelens]
wanhopig [algemeen] desperately [algemeen]
wanhopig (adv) [in a desperate manner] desperately (adv) [in a desperate manner]
wanhopig [algemeen] despairingly [algemeen]
wanhopig [persoon] desperate [persoon]
wanhopig [persoon] dismayed [persoon]
wanhopig (adj) [in low spirits from loss of hope or courage] despondent (adj) [in low spirits from loss of hope or courage]
wanhopig [vertwijfeld] despondent [vertwijfeld]
wanhopig [vertwijfeld] downhearted [vertwijfeld]
wanhopig [gevoelens] disconsolate [gevoelens]
wanhopig [gevoelens] inconsolable [gevoelens]

Dutch English translations

NL Synonyms for wanhopig EN Translations
radeloos [desperaat] desperate
moedeloos [diep bedroefd] despondent
ontroostbaar [diep bedroefd] inconsolable
hopeloos [wanhopig] despondent
diep bedroefd [ontroostbaar] disconsolate
onhoudbaar [hopeloos] untenable
uitzichtloos [hopeloos] despairingly