Search term treurig has 11 results
NL Dutch EN English
treurig [gevoelens] regretful [gevoelens]
treurig [gevoelens] sad [gevoelens]
treurig [gevoelens] sorrowful [gevoelens]
treurig [gevoelens] doleful [gevoelens]
treurig [gevoelens] mournful [gevoelens]
treurig [gevoelens] lugubrious [gevoelens]
treurig [gevoelens] unhappily [gevoelens]
treurig [gevoelens] sadly [gevoelens]
treurig [gevoelens] sorrowfully [gevoelens]
treurig [gevoelens] mournfully [gevoelens]
treurig [algemeen] funereal [algemeen]

Dutch English translations

NL Synonyms for treurig EN Translations
mistroostig [deerniswekkend] zoufalý
triest [deerniswekkend] smutný
melancholisch [depressief] sklíčený
verdrietig [depressief] smutný
tragisch [droevig] tragický
naar [akelig] k
troosteloos [desolaat] neutěšitelný (adj)