Search term rotzooi has 9 results
NL Dutch EN English
rotzooi [huishoudelijk afval] {m} waste [huishoudelijk afval]
rotzooi [huishoudelijk afval] {m} garbage [huishoudelijk afval]
rotzooi [huishoudelijk afval] {m} rubbish [huishoudelijk afval]
rotzooi [huishoudelijk afval] {m} litter [huishoudelijk afval]
rotzooi [huishoudelijk afval] {m} refuse [huishoudelijk afval] (formal)
NL Dutch EN English
rotzooi [huishoudelijk afval] {m} trash [huishoudelijk afval]
rotzooi {m} disorder
rotzooi [voorwerpen] {m} junk [voorwerpen] (informal)
rotzooi (n v) [a confused disordered jumble of things] {m} clutter (n v) [a confused disordered jumble of things]

Dutch English translations

NL Synonyms for rotzooi EN Translations
janboel [bende] m disorder
keet [bende] m shanty
pan [bende] m casserole
smeerboel [bende] m gunk
troep [bende] m coterie
wanorde [bende] m disarray
rommel [bende] m clutter
boel [bedoening] m crowd
handel [bedoening] m commerce
vuilnis [afval] (f/n garbage
vuil [afval] n grubby
bedoening [handel] f ado
ruzie [trammelant] f fight
bende [puinhoop] m band