Search term past has 16 results
EN English NL Dutch
past (a) [event] laatst (a) [event]
past (a) [time] laatst (a) [time]
past (n) [employment] verleden (n) {n} [employment]
past (n) [military] verleden (n) {n} [military]
past (n) [time] verleden (n) {n} [time]
past (a) [time] vervlogen (a) [time]
past (a) [event] voorbij (a) [event]
past (o) [location] voorbij (o) [location]
past (a) [time] voorbij (a) [time]
past (o) [time] voorbij (o) [time]
past (o) [time] later dan (o) [time]
past (a) [event] vorig (a) [event]
past (a) [time] vorig (a) [time]
past (o) [possibility] boven (o) [possibility]
past (o) [time] na (o) [time]
past verleden tijd {m}
EN Synonyms for past NL Translations
over [property] klaar
finished [property] afgewerkt
done [property] gaar
bygone [property] de dingen die voorbij zijn (adj n)
forgotten [property] vergeten {n}
gone by [property] voorbij
antiquity [time] antiquiteit {f}
history [time] verhaal {n}
long ago [time] eertijds
beyond [position] verderop
behind [position] na
through [position] (informal doorheen
by [position] langs
farther [position] verder
across [position] overheen
nearby [position] hiernaast
dead [ceased to exist] dodelijk
extinct [ceased to exist] uitgedoofd
dissipated [ceased to exist] lichtzinnig
former [preceding] eerstgenoemde