Search term partij has 6 results
NL Dutch EN English
partij [mensen] {f} party [mensen]
partij [politiek] {f} party [politiek]
partij [handel] {f} lot [handel]
partij [mensen] {f} group [mensen]
partij [handel] {f} batch [handel]
partij {f} faction

Dutch English translations

NL Synonyms for partij EN Translations
groepering [groep] f grouping
contractant [belanghebbende] m contractor
verzameling [hoeveelheid] f agglomeration
zending [hoeveelheid] f delivery
spel [ronde] n game
fuif [feest] m bender
party [feest] f party
partner [huwelijkspartner] m partner
potje [partijtje] n pot
feest [fuif] n feast
feestje [fuif] n party
wedstrijd [spel] m contest
race [wedstrijd] m race
match [wedstrijd] m contest
dosis [aantal] f dose
gedeelte [aantal] n part
portie [aantal] f helping
hoeveelheid [aantal] f amount
zijde [aanhang] m silk
kamp [aanhang] n combat