Search term on ramp has 2 results
EN English NL Dutch
on ramp (n) [expressway] afslag (n) {m} [expressway]
on ramp (n) [expressway] oprit (n) {m} [expressway]

EN NL Translations for on

on te
on op
on (o) [preposition] op (o) [preposition]
on tot
on (o) [surface] erop (o) [surface]
on jegens (formal)
on om
on met

EN NL Translations for ramp

ramp (n) [road] helling (n) {f} [road]
ramp (n) [airplane] vliegtuigtrap (n) {m} [airplane]
ramp (n) [traffic sign] gevaarlijke helling (n) {f} [traffic sign]