Search term not far has 3 results
EN English NL Dutch
not far (o) [location] nabij (o) [location]
not far (o) [location] dichtbij (o) [location]
not far (o) [location] naburig (o) [location]

EN NL Translations for not

EN NL Translations for far

far (o) [modifier] heel wat (o) [modifier]
far (a) [far-off] verafgelegen (a) [far-off]
far ver
far (o) [degree] ver (o) [degree]
far (o) [distance] ver (o) [distance]
far (adj adv n) [distant in space, time, or degree] ver (adj adv n) [distant in space, time, or degree]
far (a) [far-off] ver (a) [far-off]
far (a) [far-off] ver weg (a) [far-off]
far (o) [modifier] veel (o) [modifier]