Search term geval has 6 results
NL Dutch EN English
geval [feit] {n} example [feit]
geval [algemeen] {n} case [algemeen]
geval [feit] {n} case [feit]
geval [geneeskunde] {n} case [geneeskunde]
geval [feit] {n} instance [feit]
geval [algemeen] {n} situation [algemeen]

Dutch English translations

NL Synonyms for geval EN Translations
feit [bijzonderheid] n faktum {n}
omstandigheid [bijzonderheid] f omständighet (u)
zaak [aangelegenheid] m bolag
toestand [situatie] m kondition (u)
bijzonderheid [omstandigheid] f särdrag {n}