Search term essay has 8 results
EN English NL Dutch
essay (n) [schools - universities] verhandeling (n) {f} [schools - universities]
essay (n) [schools - universities] essay (n) {n} [schools - universities]
essay (n) [schools] opstel (n) {n} [schools]
essay dissertatie {f}
essay proefschrift {n}
essay stelling {f}
EN Synonyms for essay NL Translations
exertion [endeavour] inspanning {f}
effort [endeavour] inspanning {f}
bid [endeavour] te koop aanbieden
striving [endeavour] poging {f}
try [endeavour] streven {n}
undertaking [endeavour] (formal toezegging {f}
attempt [endeavour] streven {n}
aspire [try] najagen
make an effort [try] een inspanning doen
endeavour [try] trachten
strive [try] (formal aspireren
seek [try] (formal nastreven
venture [try] risicovolle onderneming of reis (n v)
article [written output] handelsartikel {n}
document [written output] document {n}
text [written output] tekst {m}
composition [written output] combinatie {f}
correspondence [written output] briefwisseling {f}
writing [written output] schrijf- (n)
manuscript [written output] kopij
NL Dutch EN English
essay [scholen - universiteiten] {n} essay [scholen - universiteiten]
essay [scholen - universiteiten] {n} memoir [scholen - universiteiten] (formal)

Dutch English translations

NL Synonyms for essay EN Translations
stuk [artikel] n parça
opstel [artikel] n deneme
verhaal [betoog] n hikâye