Search term deftig has one result
Jump to
NL Dutch EN English
deftig dignified

Dutch English translations

NL Synonyms for deftig EN Translations
fier [parmantig] proud (pej.)
statig [ceremonieel] ceremonious
vormelijk [ceremonieel] formal
plechtig [ceremonieel] stiff (informal)
stijf [afgemeten] n rigid
kortaf [afgemeten] abruptly
correct [beschaafd] correctly
fatsoenlijk [beschaafd] reputable
gedistingeerd [beschaafd] notable
net [beschaafd] n grid
voorkomend [beschaafd] thoughtful
welgemanierd [beschaafd] well-behaved
wellevend [beschaafd] civil
welopgevoed [beschaafd] civilized
keurig [beschaafd] decorous (formal)
gekunsteld [bekakt] contrived
overdreven [bekakt] exaggerated
geaffecteerd [bekakt] genteel (pej.)
bekakt [geaffecteerd] (informal stuck-up (informal)
achtenswaardig [achtbaar] respectable