Search term bestuur has 13 results
NL Dutch EN English
bestuur [bedrijf] {n} administration [bedrijf]
bestuur [bedrijf] {n} management [bedrijf]
bestuur [bedrijf] {n} board [bedrijf]
bestuur [administratie] {n} council [administratie]
bestuur [bedrijf] {n} council [bedrijf]
NL Dutch EN English
bestuur [politiek] {n} rule [politiek]
bestuur [bedrijf] {n} running [bedrijf]
bestuur {n} reign
bestuur [bedrijf] {n} direction [bedrijf]
bestuur {n} control
bestuur {n} stage
bestuur {n} administration
bestuur {n} rule

Dutch English translations

NL Synonyms for bestuur EN Translations
directie [beheer] f Leitung {f}
leiding [beheer] f Rohr {n}
beheer [leiding] n Administration {f}
toezicht [administratie] n Beaufsichtigung {f}
politiek [aanpak] f Politik {f}
strategie [aanpak] f Strategie {f}