Search term bedrukt has 6 results
NL Dutch EN English
bedrukt [gevoelens] down [gevoelens]
bedrukt [gevoelens] crestfallen [gevoelens]
bedrukt [gevoelens] disheartened [gevoelens]
bedrukt [gevoelens] dejected [gevoelens]
bedrukt [gevoelens] depressed [gevoelens]
NL Dutch EN English
bedrukt [gevoelens] downcast [gevoelens]

Dutch English translations

NL Synonyms for bedrukt EN Translations
beteuterd [bedremmeld] abashed
droef [bedremmeld] mournfully
mismoedig [bedremmeld] dolorous
mistroostig [bedremmeld] dolorous
teleurgesteld [bedremmeld] disappointed
terneergeslagen [bedremmeld] depressed
sip [bedremmeld] glum
bedremmeld [sip] upset
bedroefd [verdrietig] sad
treurig [verdrietig] mournfully
down [neerslachtig] down
moedeloos [neerslachtig] despondent
gedeprimeerd [neerslachtig] depressed
droefgeestig [somber] dolorous
zwaarmoedig [somber] gloomy
melancholiek [droefgeestig] melancholy (formal)
neerslachtig [droefgeestig] depressed
somber [droefgeestig] sullen (literature)
verdrietig [bedroefd] sad
benauwd [beangst] gloomy