Search term bedremmeld has 7 results
NL Dutch EN English
bedremmeld upset
bedremmeld [gevoelens] dazed [gevoelens]
bedremmeld [gevoelens] crestfallen [gevoelens]
bedremmeld [gevoelens] abashed [gevoelens]
bedremmeld [gevoelens] taken aback [gevoelens]
bedremmeld perplexed
bedremmeld dazed

Dutch English translations