Search term baas has 19 results
NL Dutch EN English
baas [bekwaamheid - man] {m} ace [bekwaamheid - man] (informal)
baas [grootte] {m} monster [grootte]
baas [grootte] {m} giant [grootte]
baas [grootte] {m} whopper [grootte] (informal)
baas [hond] {m} master [hond]
baas [bedrijf - man] {m} employer [bedrijf - man]
baas [bekwaamheid - man] {m} expert [bekwaamheid - man]
baas [intelligentie - vrouw] {m} ace [intelligentie - vrouw] (informal)
baas [intelligentie - man] {m} ace [intelligentie - man] (informal)
baas [intelligentie - vrouw] {m} whizz [intelligentie - vrouw] (informal)
baas [intelligentie - man] {m} whizz [intelligentie - man] (informal)
baas [bekwaamheid - man] {m} whizz [bekwaamheid - man] (informal)
baas [bedrijf - man] {m} boss [bedrijf - man] (informal)
baas {m} boss (informal)
baas [vrouw] {m} chief [vrouw]
baas [man] {m} chief [man]
baas [bedrijf - man] {m} head [bedrijf - man]
baas {m} leader
baas {m} chief

Dutch English translations

NL Synonyms for baas EN Translations
gids [aanvoerder] m guide
mannetje [baasje] n han
hoofd [chef] n hoved {n}
man [man] m ægtemand
kei [bolleboos] m kampesten (n v)
kraan [bolleboos] m kran
kanjer [kanjer] m knag (n adj v)