Search term tömött has 6 results
HU Hungarian EN English
tömött (adj) compact (formal)
tömött (adj) fat
tömött (adj) [containing too many of something] (adj) crowded (adj) [containing too many of something]
tömött (adj) packed
tömött (adj) padded
HU Hungarian EN English
tömött (adj) thick with