Search term respect has 4 results
EN English HU Hungarian
respect (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit] tisztelet (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit]
respect vonatkozás (n v int)
respect figyelembevétel
respect tekintetbevétel
EN Synonyms for respect HU Translations
heed [listen to] óvatosság (n v)
mind [listen to] érzület
hear [listen to] hall
praise [behaviour] dicséret
regard [behaviour] tisztelet
honour [behaviour] Ü|en| magas rang
admire [behaviour] csodál (v)
tenderness [fondness] gyengédség (n)
love [fondness] szeretet
warmth [fondness] meleg
devotion [fondness] odaadás
friendship [fondness] barátság
affection [fondness] ragaszkodás (n)
conform [obey] ráilleszt
submit [obey] bead (v)
accommodate [obey] (formal ráilleszt
yield [obey] hozam
compassion [thoughtfulness] könyörület
tact [thoughtfulness] tapintat
courtesy [thoughtfulness] meghajlás