Search term hand has 5 results
EN Synonyms for hand HU Translations
help [assistance] hỗ trợ
worker [person] công nhân
palm [body] gan bàn tay
finger [feeler] ngón tay
claw [feeler] vuốt (n v)