Search term feminine has 3 results
EN English HU Hungarian
feminine nőies (adj)
feminine nőnemű (adj adv n)
feminine (adj adv n) [(''grammar'')] nőnem (adj adv n) [(''grammar'')] (adj adv n)
EN Synonyms for feminine HU Translations
delicate [quality] delikatny
womanly [quality] kobiecy
effeminate [quality] zniewieściały
soft [quality] miękki
female [quality] kobiecy
modest [endowed with womanly qualities] skromny