Search term dog has 13 results
EN Synonyms for dog HU Translations
tail [activity] (informal đuôi
watch [activity] cái đồng hồ
shadow [activity] bóng
devil [person] quỷ
idiot [person] (pej. thằng ngốc
rat [person] chuột
name [person] cho tên
HU Hungarian EN English
dög (n) [dead flesh; carcasses] (n v) carrion (n) [dead flesh; carcasses]
dög (n) [a dead body] (n v) cadaver (n) [a dead body]
dög (n v) [non-human animal] (n v) beast (n v) [non-human animal]
dög (n) [body of a dead animal] (n v) carcass (n) [body of a dead animal]
dög (n v) carcase