Search term working has one result
EN English FR French
working (a) [person] qui travaille (a) [person]
EN Synonyms for working FR Translations
existent [property] настоя́щий (adj adv n v)
extant [property] (formal существу́ющий (adj n)
alive [property] живой
fermentation [distillation] броже́ние (n)
absorbed [engrossed] увлечённый (adj)
engaged [engrossed] обручённая (n)
busy [engrossed] занятой (adj)
active [quality] живо́й (adj)
testing [utilizing] тести́рование (adj n)