Search term Uppsala län has 2 results
EN English DE German
Uppsala län Uppsala län

EN DE Translations for uppsala

EN DE Translations for län

DE German EN English
Uppsala län Uppsala County

DE EN Translations for uppsala

DE EN Translations for län