Search term unbewusst has 9 results
DE German EN English
unbewusst (a) [Wissen] unconscious (a) [Wissen]
unbewusst (a) [Wissen] insensible (a) [Wissen] (formal)
unbewusst (a) [Wissen] unknowing (a) [Wissen] (literature)
unbewusst (a) [Wissen] unaware (a) [Wissen]
unbewusst (a) [Wissen] oblivious (a) [Wissen]
unbewusst (o) [Absicht] unawares (o) [Absicht] (formal)
unbewusst (o) [Absicht] unintentionally (o) [Absicht]
unbewusst unconsciously
unbewusst unknowingly

German English translations