Search term total has 88 results
EN English DE German
total (v) Gesamtsumme (v)
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
aufaddieren (v) [mathematics]
 • aufaddiert
 • aufaddieren
 • aufaddierst
 • aufaddiertest
 • aufaddierten
 • aufaddiere
total (v)
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
summieren (v)
 • summiert
 • summieren
 • summierst
 • summierten
 • summiertest
 • summiere
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
summieren (v) [mathematics]
 • summiert
 • summieren
 • summierst
 • summierten
 • summiertest
 • summiere
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
zusammenrechnen (v) [mathematics]
 • zusammengerechnet
 • rechnen zusammen
 • rechnest zusammen
 • rechneten zusammen
 • rechnetest zusammen
 • rechne zusammen
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
zusammenzählen (v) [mathematics]
 • zusammengezählt
 • zählen zusammen
 • zählst zusammen
 • zählten zusammen
 • zähltest zusammen
 • zähl(e) zusammen
total (n) [money] Betrag (n) {m} [money]
total (v) [quantity]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
betragen (v) [quantity]
 • betragen
 • betragen
 • beträgst
 • betrugen
 • betrage
total (n) [money] Gesamtbetrag (n) {m} [money]
total (n) [mathematics] Gesamtzahl (n) {n} [mathematics]
total (v) Summe (v) {f}
total (n) [mathematics] Summe (n) {f} [mathematics]
total Gesamtsumme
total (v) [mathematics]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
addieren (v) [mathematics]
 • addiert
 • addierst
 • addieren
 • addierten
 • addiertest
 • addiere
total umfassend
total fett
total spurlos
total Gesamt-
total (v) Gesamt- (v)
total restlos
total gesamter
total Endsumme
total Gesamtmenge
total zu Schrott fahren
total schrottreif fahren
total Verrechnungssumme
total (a) [change]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [change]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [change] allgemein (a) [change]
total (a) [degree] durch und durch (a) [degree]
total (a) ganz (a)
total (a) [degree] ganz (a) [degree]
total (a) [entire] ganz (a) [entire]
total (a) [degree] gänzlich (a) [degree]
total (a) [change] generell (a) [change]
total (v) gesamt (v)
total (a) gesamt (a)
total (a) [entire] gesamt (a) [entire]
total (a) [quantity] gesamt (a) [quantity]
total (a)
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a)
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [degree] absolut (a) [degree]
total (a) [degree]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [degree]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [entire]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [entire]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [quantity]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [quantity]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [entire] voll (a) [entire]
total (a) [change] völlig (a) [change]
total (a) [entire] völlig (a) [entire]
total (a) [degree] vollkommen (a) [degree]
total (a) vollständig (a)
total (a) [degree] vollständig (a) [degree]
total (a) [entire] vollständig (a) [entire]
total komplett
total (v)
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
addieren (v)
 • addiert
 • addierst
 • addieren
 • addierten
 • addiertest
 • addiere
DE German EN English
total (a) [Quatsch] downright (a) [Quatsch]
total (a) [ganz] whole (a) [ganz]
total (o) [Grad] quite (o) [Grad]
total (o) [Grad] entirely (o) [Grad]
total (a) [Veränderung] general (a) [Veränderung]
total (o) [Grad] completely (o) [Grad]
total (a) [Grad] all-out (a) [Grad]
total (a) [Grad] out-and-out (a) [Grad]
total (a) [Grad] thoroughgoing (a) [Grad]
total (a) [Grad] arrant (a) [Grad]
total (a) [Grad] thorough (a) [Grad]
total (a) [Quatsch]
 • he, she, it
 • past participle
utter (a) [Quatsch]
 • uttered
 • utter
 • utter
 • uttered
 • uttered
total (a) [Quatsch] pure (a) [Quatsch]
total (a) [Quatsch] blatant (a) [Quatsch]
total (a) [Quatsch] outright (a) [Quatsch]
total (a) [Quatsch]
 • he, she, it
 • past participle
plain (a) [Quatsch]
 • plained
 • plain
 • plain
 • plained
 • plained
total (a) [Quatsch]
 • he, she, it
 • past participle
sheer (a) [Quatsch]
 • sheered
 • sheer
 • sheer
 • sheered
 • sheered
total (a) [ganz] entire (a) [ganz]
total (a) [ganz] integral (a) [ganz]
total (o) [Grad] wholly (o) [Grad]
total (o) [Grad] totally (o) [Grad]
total (o) [Grad] fully (o) [Grad]
total (a) [Menge]
 • he, she, it
 • past participle
aggregate (a) [Menge]
 • aggregated
 • aggregate
 • aggregate
 • aggregated
 • aggregated
total (a) [völlig, vollständig]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [völlig, vollständig]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [völlig, vollständig]
 • he, she, it
 • past participle
complete (a) [völlig, vollständig]
 • completed
 • complete
 • complete
 • completed
 • completed
total (a) [Veränderung]
 • he, she, it
 • past participle
complete (a) [Veränderung]
 • completed
 • complete
 • complete
 • completed
 • completed
total (a) [ganz]
 • he, she, it
 • past participle
complete (a) [ganz]
 • completed
 • complete
 • complete
 • completed
 • completed
total (a) [Grad]
 • he, she, it
 • past participle
complete (a) [Grad]
 • completed
 • complete
 • complete
 • completed
 • completed
total (a) [ganz]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [ganz]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [Veränderung]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [Veränderung]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [Menge]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [Menge]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total (a) [Grad]
 • he, she, it
 • past participle
total (a) [Grad]
 • total(l)ed
 • total
 • total
 • total(l)ed
 • total(l)ed
total stark
total overall
total mega-
total royally

German English translations