Search term step has 36 results
EN English DE German
step (n) stief- (n)
step Tritt {m}
step (n) Tritt (n) {m}
step (v)
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
treten (v)
 • getreten
 • trittst
 • treten
 • traten
 • tratest
 • tritt
step (v) [physical activity]
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
treten (v) [physical activity]
 • getreten
 • trittst
 • treten
 • traten
 • tratest
 • tritt
step Auftragsschritt
step
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
step Sprosse {f}
step Trittbrett {n}
step (n) [walking] Schritt (n) {m} [walking]
step Strosse {f}
step Arbeitsschritt {m}
step Gleichschritt {m}
step Ablaufschritt
step Massnahme
step Tonschritt
step Trittstufe
step (piston) Absatz (Kolben)
step Anweisung (f)
step (v) Absatz (v) {m}
step (n) [walking] Gang (n) {m} [walking]
step Ansatz {m}
step (n) [measure] Maßnahme (n) {f} [measure]
step (n) [measure] Verfahren (n) {n} [measure]
step Arbeitsgang (m)
step
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
steigen
 • gestiegen
 • steigen
 • steigst
 • stiegen
 • stiegst
 • steig(e)
step Sprung {m}
step
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
gehen
 • gegangen
 • gehen
 • gehst
 • gingen
 • gingst
 • geh(e)
step (n) Stufe (n) {f}
step (n) [staircase] Stufe (n) {f} [staircase]
step
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
abstufen
 • abgestuft
 • stufen ab
 • stufst ab
 • stuftest ab
 • stuften ab
 • stuf(e) ab
step (n) Treppe (n) {f}
step (n) Schritt (n) {m}
step (v) Schritt (v) {m}
step (n) [distance] Schritt (n) {m} [distance]
DE German EN English
Step tap dance