Search term slip has 84 results
EN English DE German
slip Setzling (m)
slip Fehlleistung
slip Ausgleiten
slip Lapsus {m}
slip (n) Schlicker (n) {m}
slip Schlicker {m}
slip Engobe {f}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
glitschen
 • geglitscht
 • glitschst
 • glitschen
 • glitschtest
 • glitschten
 • glitsch(e)
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
ausgleiten
 • ausgeglitten
 • gleitest aus
 • gleiten aus
 • glitt(e)st aus
 • glitten aus
 • gleit(e) aus
slip Steckreis
slip (n) Blindgänger (n) {m}
slip Slip {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
schlittern
 • geschlittert
 • schlitterst
 • schlittern
 • schlittertest
 • schlitterten
 • schlitt(e)re
slip Missgeschick {n}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
übersehen
 • übersehen
 • übersiehst
 • übersehen
 • übersahst
 • übersahen
 • übersieh
slip Erdrutsch {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
entgleiten
 • entglitten
 • entgleitest
 • entgleiten
 • entglitt(e)st
 • entglitten
 • entgleit(e)
slip Entgleisung {f}
slip Gleitung
slip Seitengleitflug
slip Glasurschlicker
slip flüchtiger Fehler
slip Ausrutschen
slip geschlämmter Ton
slip Leichtsinnsfehler
slip Begussmasse
slip Schlipp
slip Fehltritt {m}
slip Gleiten
slip schleifen lassen
slip Deckungszusage
slip Beguss
slip Jupon
slip gleiten lassen (v n)
slip Schlempe
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
schleichen
 • geschlichen
 • schleichst
 • schleichen
 • schlichst
 • schlichen
 • schleich(e)
slip (v) [thought]
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
entfallen (v) [thought]
 • entfallen
 • entfällst
 • entfallen
 • entfielst
 • entfielen
 • entfall(e)
slip (n) [words] Ausrutscher (n) {m} [words]
slip (n) [speaking - writing] Ausrutscher (n) {m} [speaking - writing]
slip (v) [movement]
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
ausrutschen (v) [movement]
 • ausgerutscht
 • rutschst aus
 • rutschen aus
 • rutschtest aus
 • rutschten aus
 • rutsch(e) aus
slip (n) Schein (n) {m}
slip Schein {m}
slip (v) [movement]
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
gleiten (v) [movement]
 • geglitten
 • gleitest
 • gleiten
 • glitt(e)st
 • glitten
 • gleit(e)
slip (v)
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
gleiten (v)
 • geglitten
 • gleitest
 • gleiten
 • glitt(e)st
 • glitten
 • gleit(e)
slip (n) [words] Patzer (n) {m} [words]
slip Ansatz {m}
slip Fahne {f}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
abgleiten
 • abgeglitten
 • gleitest ab
 • gleiten ab
 • glitt(e)st ab
 • glitten ab
 • gleit(e) ab
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
wegrutschen
 • weggerutscht
 • rutschst weg
 • rutschen weg
 • rutschtest weg
 • rutschten weg
 • rutsch(e) weg
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
nachlassen
 • nachgelassen
 • lässt nach
 • lassen nach
 • ließest nach
 • ließen nach
 • lass nach
slip Sprössling {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
verpassen
 • verpasst
 • verpasst
 • verpassen
 • verpasstest
 • verpassten
 • verpasse
slip Fehler {m}
slip Rutsch {m}
slip (n) Unterhose (n) {f}
slip Beleg {m}
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
schieben
 • geschoben
 • schiebst
 • schieben
 • schobst
 • schoben
 • schieb(e)
slip (v) Gleitvorgang (v)
slip Gleitvorgang
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
schlüpfen
 • geschlüpft
 • schlüpfst
 • schlüpfen
 • schlüpftest
 • schlüpften
 • schlüpf(e)
slip (v)
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
rutschen (v)
 • gerutscht
 • rutschst
 • rutschen
 • rutschtest
 • rutschten
 • rutsch(e)
slip
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
rutschen
 • gerutscht
 • rutschst
 • rutschen
 • rutschtest
 • rutschten
 • rutsch(e)
slip Karte {f}
slip (v) Schlupf (v)
slip Schlupf
slip (v) [money]
 • slipped
 • slip
 • slip
 • slipped
 • slipped
zustecken (v) [money]
 • zugesteckt
 • steckst zu
 • stecken zu
 • stecktest zu
 • steckten zu
 • steck(e) zu
slip (n) [general] Zettel (n) {m} [general]
slip (n) [clothing - woman] Unterrock (n) {m} [clothing - woman]
slip (n) Unterrock (n) {m}
slip (n) [clothing] Unterkleid (n) {n} [clothing]
DE German EN English
Slip (n) [Beinansatz] {m} underpants (n) [Beinansatz]
Slip (n) [Beinansatz] {m} briefs (n) [Beinansatz]
Slip (n) [Kleidung - Mann] {m} briefs (n) [Kleidung - Mann]
Slip {m} slip
Slip {m} panties
Slip {m} underpants
Slip {m} brief
Slip {m} undies
Slip {m} jocks
Slip {m} dacks
Slip {m} under dacks
Slip {m} under-dacks
Slip {m} underdacks
Slip {m} underdaks

German English translations

DE Synonyms for slip EN Translations
Höschen [Unterhose] n slip {m}
Schlüpfer [Unterhose] m slip {m}
Unterhose [Höschen] f caleçon {m}
Hose [Schlüpfer] f pantalon {m}