Search term schreiten has 10 results
DE German EN English
schreiten (v) [Wandern]
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
stride (v) [Wandern]
 • stridden
 • stride
 • stride
 • strode
 • strode
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
stalk
 • stalked
 • stalk
 • stalk
 • stalked
 • stalked
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
walk
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
tread
 • trod
 • tread
 • tread
 • trod
 • trod
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
step
 • stepped
 • step
 • step
 • stepped
 • stepped
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
pace
 • paced
 • pace
 • pace
 • paced
 • paced
schreiten
 • geschritten
 • schreitest
 • schreiten
 • schritt(e)st
 • schritten
 • schreit(e)
strut
 • strutted
 • strut
 • strut
 • strutted
 • strutted
schreiten tread {trod
schreiten trodden, trod}
schreiten stride {strode

German English translations