Search term Rechtsprechung has 7 results
DE German EN English
Rechtsprechung (n) [Recht] {f} justice (n) [Recht]
Rechtsprechung (n) [Recht] {f} jurisdiction (n) [Recht]
Rechtsprechung (n) [Gerichtsurteil] {f} case law (n) [Gerichtsurteil]
Rechtsprechung {f} jurisdiction
Rechtsprechung {f} rulings

German English translations