Search term quote has 36 results
EN English DE German
quote (n) [statement] Zitat (n) {n} [statement]
quote (n) [estimation] Kostenvoranschlag (n) {m} [estimation]
quote (n) [estimation] Kalkulation (n) {f} [estimation]
quote Anführungsstrich {m}
quote angeben
quote (v) Angebot (v) {n}
quote Angebot {n}
quote (v) notieren (v)
quote Anführungszeichen {n}
quote (v) [statement] zitieren (v) [statement]
quote (v) zitieren (v)
quote (v) [statement] anführen (v) [statement]
quote (v) [example] als Beispiel anführen (v) [example]
quote aufführen (sich)
quote nennen
quote (v) [price] bewerten (v) [price]
quote berechnen
quote entnehmen
quote abgeben
EN Synonyms for quote DE Translations
allude to [refer to a source] (formal terloops vermelden
excerpt [refer to a source] fragment, passage (n v)
mention [refer to a source] noemen
point out [refer to a source] opmerkzaam maken op
enumerate [refer to a source] enumereren (v)
cite [refer to a source] noemen
select [extract] selecteer
cull [extract] uitkiezen
enforce [resort to] op de naleving toezien
implement [resort to] instrument {n}
appeal to [resort to] zich beroepen op
bid [resort to] te koop aanbieden
effect [resort to] indruk {m}
refer to [resort to] doorsturen naar
invoke [resort to] aanroepen
evaluate [language] waarde toekennen
review [language] recensie {f}
recite [language] declameren
price [language] prijs {m}
rate [language] verhouding {f}

German English translations