Search term per se has 9 results
EN English DE German
per se (o) [general] an sich (o) [general]
per se (o) [general] per se (o) [general]
per se (o) [general] genau genommen (o) [general]
per se schlichtweg
per se (v) schlechthin (v)

EN DE Translations for per

per (o) [preposition] für (o) [preposition]
per (v) pro (v)
per (o) [general] pro (o) [general]
per (o) [preposition] mit (o) [preposition]
per je
per (n) je (n)
per per
per +Akk.}

EN DE Translations for se

DE German EN English
per se (o) [allgemein] as such (o) [allgemein]
per se (o) [allgemein] per se (o) [allgemein]
per se (o) [allgemein] by itself (o) [allgemein]
per se (o) [allgemein] in itself (o) [allgemein]

DE EN Translations for per


German English translations